Műveletek tört számokkal

Ötödik osztályban már megismerkedtünk a törtek értelmezésével, összehasonlításával, közös nevezőre hozásával, majd az összeadás, kivonás és egész számmal való szorzás és osztás műveletével. Ezeket ismételhetjük át a mellékelt SmartNotebook fájl segítségével. (SmartNotebook szoftver szükséges a használatához.) A pdf fájl egy előnézet a diákon szereplő feladatokról. Minden feladat megoldása “előhívható” egy kis animációval, így az ellenőrzés is gyorsan megvalósítható.

Letölthető anyagok:

Törtekről tanultak ismétlése,

Pdf fájl az előnézethez,

Óravázlat,